بایگانی

Posts Tagged ‘ماشین حساب’

شبیه ساز ماشین حساب پیشرفته HP48 برای پی اس پی

اوت 7, 2008 8 دیدگاه

متاسفانه از ماشین حساب در XMB  (سیستم عامل پی اس پی) خبری نیست در حالی که امروزه در هر وسیله الکترونیکی حداقل یک ماشین حساب ساده پیدا می شود! مشکلی نیست با برنامه شبیه ساز PSPX48 یک ماشین حساب  پیشرفته  بر روی پی اس پی خواهید داشت .

برنامه  شبیه ساز PSPX48 v1.1.0 را با توجه به نوع  پی اس پی دانلود کنید:

برای اسلیم PSP Slim2000 >    لینک مستقیم با حجم: 1M  (+)     غیر مستقیم  (+)

برای فت PSP Fat 1000     >   لینک مستقیم با حجم: 1M  (+)     غیر مستقیم  (+)

سایت سازنده: http://zx81.zx81.free.fr/

نصب برنامه  :برای اسلیم پوشه را در مسیر PSP\Game و برای فت در مسیر PSP/Game150 رو نوشت (کپی) کنید.

راهنمای استفاده از دکمه ها در این برنامه:

HP48 ماشین حساب

PSP شبیه ساز

Up

Circle

Down

Square

Left

Triangle

Right

Cross

Alpha

Right

Valid Key on cursor

Up

ENTER

Down

Backspace

Left

Shift R

L1

Shift L

R1

Move Cursor on keyboard

Analog

ON

Start

Next (usefull for menus)

Select

سایر گزینه های شبیه ساز PSPX48

خارج شدن از محیط برنامه

Press Start  + L + R

نمایان کردن راهنمای برنامه

Press Start  + L

رفتن به منوی اصلی برنامه

Press Select + L